قرارداد مشارکت در رویداد سرمایه گذاری ونچر360

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد ما بین شرکت راهبر سیستم دانش با شناسه ملی 10103968889 از یک سو و شرکت­کنندگان در رویداد سرمایه‌گذاری ونچر360 از سوی دیگر منعقد و امضای الکترونیکی می‌شود (مستند به قانون مدنی و قانوت تجارت الکترونیک کشور) و برای طرفین الزام‌آور می­باشد.

 

ماده 2- تعریف واژگان کلیدی

 • رویداد: به رویداد سرمایه‌گذاری ونچر360 که توسط مجری برگزار می­شود و سرمایه‌گذاران مختلف نسبت به انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری اقدام می‌نمایند اطلاق می‌گردد.
 • مجری: عبارت است از شرکت راهبر سیستم دانش که به‌عنوان دبیرخانه، سازماندهی و اجرای رویداد را بر عهده دارد.
 • سرمایه‌گذار: به شخصیت حقوقی اطلاق می­شود که مایل به مشارکت در رویداد و سرمایه‌گذاری بر کسب‌وکارهای نوین می­باشد و براساس اطلاعات مالی، اقتصادی و فنی که در اختیار وی قرار داده می‌شود نسبت به سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌پذیران تصمیم‌گیری و اقدام می‌نماید.
 • سرمایه‌پذیر: عبارت است از هویت‌های حقوقی یا حقیقی که طرحی را جهت دریافت سرمایه معرفی نموده و اطلاعات لازم در مورد آن‌ها ارائه می‌نماید.
 • طرح­های سرمایه‌گذاری: به طرحی اطلاق می‌گردد که توسط سرمایه­پذیر جهت جذب سرمایه در رویداد ارائه می­شود.

ماده 3- مدت قرارداد

این قرارداد از زمان امضای الکترونیکی لازم الاجرا بوده و تا هر زمان که همکاری طرفین سرمایه‌گذار و سرمایه­پذیر که به واسطه این رویداد همرسانی شده باشند ادامه داشته باشد نافذ و لازم الاجراست.

ماده 4- تعهدات طرفین

1- شرکت در رویداد منوط به تایید و امضای الکترونیکی مقررات حاضر می­باشد. تایید و امضای الکترونیک به معنای مطالعه این قرارداد و کلیه اسناد و قوانین شرکت در رویداد و پذیرش شرایط ذکر شده در آن­ها می­باشد.

2- طرفین این قرارداد علاوه بر مقررات حاضر، ملزم به رعایت کلیۀ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

3-  ایجاد حساب کاربری در سایت و ثبت نام در رویداد می­بایست بر اساس اطلاعات صحیح سرمایه‌پذیر باشد.

4- شرکت‌کننده در رویداد اقرار می‌نماید که مالک قانونی طرح بوده و یا دارای مجوز قطعی از صاحبان طرح می‌باشد و منعی جهت ارائه اطلاعاتی که در فرایند ثبت‌نام و یا سایر مراحل شرکت در رویداد در اختیار برگزارکننده، متقاضی و یا سایر مجموعه ­های تعیین شده توسط مجری قرار می‌دهد ندارد. در صورت کسر مدارک و یا نقص در اطلاعات ارائه شده، مسئولیت آن را بر عهده سرمایه­‌پذیرمی­باشد.

5- سرمایه­‌پذیر اقرار می‌نماید کلیه اطلاعاتی که به مجری ارائه نموده است براساس اصل صداقت بوده و حاوی هیچ­گونه محتوای نادرست، خلاف واقع یا اغراق‌آمیز نمی‌باشد. در غیر اینصورت مجری بدون داشتن هیچ‌گونه مسئولیتی، مجاز به محدود کردن، تعلیق و یا حتی لغو حضور سرمایه­‌پذیر در رویداد است. سرمایه‌­پذیر ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از اینگونه اطلاعات می‌باشد.

6-  در صورتی که سرمایه‌­پذیر هر یک از مفاد این موافقتنامه را نقض کند، مجری بدون داشتن هیچ‌گونه مسئولیتی، مجاز به محدود کردن، تعلیق و یا حتی لغو حضور سرمایه­ پذیر در رویداد می­باشد.

7- سرمایه ­پذیر اذعان می‌دارد هیچ یک از اطلاعات ارائه شده، ناقض یا نافی حقوق مادی و معنوی اشخاص ثالث یا قوانین کشور نمی­باشد. مسؤولیت عدم رعایت مفاد این ماده بر عهده سرمایه­ پذیر می­باشد.

8-  مجری به عنوان مسئول انتخاب سرمایه‌­پذیران دارای طرح‌های برتر در رویداد، بر اساس شاخص‌های زیر تیم یا تیم‌­های منتخب را انتخاب می­‌نماید:

 • معیارهای فنی و اجرایی طرح پیشنهادی
 • اقتصادی و عملیاتی بودن طرح پیشنهادی
 • پاسخ دقیق و کامل به سوالات طرح شده در مرحله ثبت نام
 • ارائه برنامه عملیاتی مشخص
 • تایید صلاحیت و سوابق تیم شرکت کننده
 • تایید قابلیت اجرایی و امکانات تیم شرکت­ کننده جهت پاسخ به رویداد
 • سوابق تیم سرمایه­پذیر
 • مرحله رشد و یا بلوغ طرح پیشنهادی

9- کمیسیون ونچر 360، درصدی از سرمایه‌جذب شده توسط شرکت/تیم سرمایه‌پذیر از سرمایه‌گذار می‌باشد. این درصد عبارت است از 4% از سرمایه‌ جذب شده تا مبلغ 20میلیارد ریال + 2% از مبلغ مازاد بر 20میلیارد ریال. این مبلغ توسط سرمایه‌پذیر از محل منابع جذب شده از سرمایه­‌گذار پرداخت می‌گردد. بدیهی است چنانچه سرمایه‌گذار این کمیسیون را خود به تنهایی تقبل نماید، سرمایه‌پذیر از پرداخت درصد فوق‌الذکر معاف است.

تبصره 1: پرداخت کمیسیون بند فوق­‌الذکر شامل کلیه مبالغ سرمایه­‌گذاری جذب شده توسط سرمایه­‌پذیر از سرمایه‌­گذار تا 18 ماه پس از توافق طرفین در قالب قرارداد مشارکت یا هر گونه موافقتنامه رسمی یا غیررسمی می­‌باشد.

10- مجری مسئول انتخاب شرکت کننده برتر در تمامی مراحل رویداد می­باشد، اما در نهایت سرمایه‌گذاری منوط به مذاکرات و توافق طرفین سرمایه‌­گذار و سرمایه‌­پذیر می­باشد.

11- بدیهی است شرکت در ونچر 360، (تا پیش از توافق قطعی هر دو طرف سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر) تعهدی برای هیچ‌یک از طرفین و مجری در قبلا یکدیگر ایجاد نمی‌نماید.

12- پس از یک مرحله غربالگری، طرح‌های برتر برای ارائه طرح‌­های سرمایه‌­گذاری به سرمایه‌­گذاران و حضور در سکو، مورد ارزیابی دقیق‌تر قرار گرفته و توسط منتورهای ونچر 360 جهت ارائه حضوری به سرمایه­‌گذاران و حضور در سکو آماده خواهند شد. در این فرایند سرمایه‌پذیر به معرفی طرح خود در حضور سرمایه­‌گذار/سرمایه‌­گذاران خواهد پرداخت و پس از آن مذاکرات طرفین با هماهنگی مجری تا مرحله عقد قرارداد ادامه خواهد یافت.

13- سرمایه­‌پذیران منتخب قبل از ورود به فرایند منتورینگ و آماده‌ی‌سازی جهت ارائه طرح در حضور سرمایه­‌گذاران، اقدام به امضا مفاد این قرارداد با مجری در قالب یک قرارداد با ساختار رسمی خواهد نمود.

14-  مقررات رویداد و مفاد این قرارداد در طول زمان ممکن است تغییر یابد. مقررات اصلاح‌شده پس از اطلاع‌رسانی نافذ خواهند بود و ادامه مشارکت در رویداد به معنای پذیرش مقررات جدید می­باشد. تغییرات مقررات، عطف بماسبق نشده و به حقوق مکتسب سرمایه­‌پذیر قبل از این تغییرات خللی وارد نمی‌کند.

15-  مالکیت فکری طرح تا قبل از عقد قرارداد سرمایه‌­گذار و سرمایه­‌پذیر متعلق به سرمایه­‌پذیر می‌باشد و شرکت در این رویداد و ارسال طرح، منجر به انتقال مالکیت فکری نمی‌شود. تغییر در شرایط مالکیت فکری در هنگام عقد قرارداد سرمایه­‌گذار و سرمایه‌­پذیر در قالب قراردادی مجزا مورد توافق طرفین قرار خواهد گرفت.

16- حفظ محرمانگی شامل اطلاعاتی است که به صورت عرفی محرمانه قلمداد گردد. مجری موظف به حفظ محرمانگی طرح‌های دریافتی و به کارگیری آن صرفا در راستای اهداف رویداد و ارائه آن به سرمایه­‌گذار می­باشد. مجری تعهدی در خصوص عدم افشا اطلاعات توسط سرمایه‌­گذار و یا مجموعه ­های مشارکت­ کننده در رویداد  نخواهد داشت.

17- مجری مسئولیتی در قابل دریافت اطلاعات ناقص به هر دلیل از قبیل نقص مدارک و اطلاعات، اختلالات اینترنت و فضای آنلاین و غیره ندارد.