ثبت نام سرمایه پذیران

نکات قابل توجه شرکت‌ها/تیم‌های سرمایه‌پذیر جهت شرکت در رویداد سرمایه‌گذاری ونچر 360

1- تکمیل سوالات پرسشنامه کسب‌وکار، نیازمند اطلاعات وسیع و عمیقی از کسب‌وکارتان می‌باشد. این پرسشنامه قرار است تصویر جامعی از کسب‌وکار به سرمایه‌گذاران بالقوه شما ارائه نماید. لذا فرصت کافی برای تکمیل پرسشنامه اختصاص داده و سوالات را با دقت زیاد پاسخ دهید. سرمایه‌گذاران بالقوه، در گام نخست شما را براساس این اطلاعات و دقتی که در پاسخ‌دهی به آن‌ها مبذول داشته‌اید می‌سنجند.

2- مهم‌ترین منابعی که در تکمیل سوالات می‌تـواند به شما کمک کند عبارتند از صورت‌های مالی سال‌های گذشته (در صورت وجود)؛ پیش‌بینی‌های انجام شده در طرح توجیهی کسب‌وکارتان؛ برآوردهایی که توسط تیم شما انجام می‌شود؛ و غیره.

3- در این پرسشنامه،‌سه گروه اطلاعات از شما دریافت می‌شود. در هر مرحله‌ای می‌تـوانید اطلاعات وارد شده را ذخیره نمایید و ادامه پرسشنامه‌ را در زمان دیگری تکمیل نمایید.

4- چنانچه در گذشته، فایل ارائه (Pitch Deck)، طرح کسب‌وکار (Business Plan) یا سند دیگری برای کسب‌وکارتان تولید نموده‌اید، در صورت تمایل ضمیمه بفرمایید. این مستندات تصویر کامل‌تری از کسب‌وکار شما به سرمایه‌گذاران ارائه می‌نماید.

5- پس از یک مرحله غربالگری، طرح‌های برتر برای حضور در سکو، مورد ارزیابی دقیق‌تر قرار گرفته و توسط منتورهای ونچر 360 جهت ارائه حضوری در سکو آماده خواهند شد.

6- بدیهی است مشارکت در ونچر 360، (تا پیش از توافق قطعی هر دو طرف سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر) تعهدی برای هیچ‌یک از طرفین ایجاد نمی‌نماید.

7- کمیسیون ونچر 360، درصدی از سرمایه‌جذب شده توسط شرکت/تیم سرمایه‌پذیر از سرمایه‌گذار می‌باشد. این درصد عبارت است از 4% از سرمایه‌ جذب شده تا مبلغ 20میلیارد ریال + 2% از مبلغ مازاد بر 20میلیارد ریال. این مبلغ توسط سرمایه‌پذیر از محل منابع جذب شده پرداخت می‌گردد. بدیهی است چنانچه سرمایه‌گذار این کمیسیون را خود به تنهایی تقبل نماید، سرمایه‌پذیر از پرداخت درصد فوق‌الذکر معاف است.

8- علاوه بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر (حقوقی)، تیم‌های سرمایه‌پذیر (حقیقی) نیز مجاز به مشارکت در این رویداد هستند. شخصیت‌های حقیقی در فرم‌های پیش‌رو، به جای اطلاعات شرکت، اطلاعات تیم خود را درج نمایند.