رویداد سرمایه‌گذاری ونچر 360؛ یک رویداد به‌جای همه رویدادها …

سرمایه‌گذاران به‌دنبال بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند؛ فرصت‌هایی که به‌طور نسبی بازگشت سرمایه بیشتر و ریسک کمتری به همراه داشته باشند.
در مقابل، سرمایه‌پذیران نیز به دنبال بهترین سرمایه‌گذاران هستند؛ سرمایه‌گذارانی که ارزش کسب‌وکارشان را منصفانه محاسبه کرده و منابع مالی لازم و حتی‌الامکان پنجره‌هایی به بازار در اختیارشان قرار دهند.
رویداد سرمایه‌گذاری ونچر 360، یک رویداد فصلی سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران گزینش شده در مقابل هم قرار می‌گیرند. در این رویداد تنها سرمایه‌گذارانی حضور دارند که حائز شرایط مالی مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشند و تنها سرمایه‌پذیرانی روی سکو می‌روند که طرح ارزشمندی برای عرضه داشته باشند.
ونچر 360، یک رویداد 360 درجه است: تمامی خدمات غربالگری،‌ ارزیابی، مذاکره سرمایه‌گذاری، و ارزشگذاری طرح‌ها به‌طور یکجا ارائه می‌گردد.

ونچر 360
درباره مجری رویداد

شرکت راهبر سیستم دانش (رسد)، تاسیس 1388، شرکت دانش بنیان خدماتی است که در زمینه خدمات توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان فعالیت می‌نماید. ارزیابی دانش‌بنیان، غربالگری و ارزیابی طرح‌‌های کسب‌وکار، برگزاری رویداد‌های سرمایه‌گزاری و نوآوری باز، ارزشگذاری فناوری و سهام، مشاوره فنی توسعه محصول، موردنگاری در تجاری ­سازی فناوری، از جمله خدمات شرکت رسد می‌باشند.
شرکت راهبر سیستم دانش علاوه بر خدمات گسترده‌ای که به شرکت­های خصوصی ارائه می‌دهد، در حال حاضر به عنوان کارگزار تبادل فناوری، مشاور توسعه کسب‌وکارهای نوین، و ارزیاب مرجع برخی شرکت‌های بزرگ، صندوق‌های مالی و سرمایه‌گذاری، و نهادهای دولتی توسعه فناوری فعالیت می‌نماید. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، ستاد توسعه نانوفناوری، شبکه تبادل فناوری ایران، گروه مپنا، صندوق مالی صنتا نمونه‌هایی از همکاران ما هستند.

رویداد ونچر 360 یک رویداد سرمایه گذاری در استارت آپ ها و شرکت های در حال رشد کشور است. ما در رویداد سرمایه گذاری ونچر360 با طی مراحل استاندارد و مطالعه شده برگزیده شده و در این رویداد که به عنوان رویداد سرمایه گذاری ونچر 360 شناخته شده است به سرمایه گذاران ارائه خواهد شد. رویداد ونچر 360 یا همان رویداد سرمایه گذاری ونچر 360 محلی برای شناخت شرکت های پیشرو و موفق و به سرعت در حال رشد ایران است. شرکت های منتخب رویداد ونچر 360 به عنوان شرکت های برتر این رویداد سرمایه گذاری هر فصل در دو بخش مشخص به سرمایه گذاران معرفی خواهند شد. رویداد ونچر 360 که به عنوان رویداد یا جشنواره سرمایه گذاری ونچر 360 هم شناخته می شود محلی برای معرفی شرکت های برتر صنعت و خدمات ایران است.رویداد ونچر 360 یک رویداد سرمایه گذاری در استارت آپ ها و شرکت های در حال رشد کشور است. ما در رویداد سرمایه گذاری ونچر360 با طی مراحل استاندارد و مطالعه شده برگزیده شده و در این رویداد که به عنوان رویداد سرمایه گذاری ونچر 360 شناخته شده است به سرمایه گذاران ارائه خواهد شد. رویداد ونچر 360 یا همان رویداد سرمایه گذاری ونچر 360 محلی برای شناخت شرکت های پیشرو و موفق و به سرعت در حال رشد ایران است. شرکت های منتخب رویداد ونچر 360 به عنوان شرکت های برتر این رویداد سرمایه گذاری هر فصل در دو بخش مشخص به سرمایه گذاران معرفی خواهند شد. رویداد ونچر 360 که به عنوان رویداد یا جشنواره سرمایه گذاری ونچر 360 هم شناخته می شود محلی برای معرفی شرکت های برتر صنعت و خدمات ایران است.رویداد ونچر 360 یک رویداد سرمایه گذاری در استارت آپ ها و شرکت های در حال رشد کشور است. ما در رویداد سرمایه گذاری ونچر360 با طی مراحل استاندارد و مطالعه شده برگزیده شده و در این رویداد که به عنوان رویداد سرمایه گذاری ونچر 360 شناخته شده است به سرمایه گذاران ارائه خواهد شد. رویداد ونچر 360 یا همان رویداد سرمایه گذاری ونچر 360 محلی برای شناخت شرکت های پیشرو و موفق و به سرعت در حال رشد ایران است. شرکت های منتخب رویداد ونچر 360 به عنوان شرکت های برتر این رویداد سرمایه گذاری هر فصل در دو بخش مشخص به سرمایه گذاران معرفی خواهند شد. رویداد ونچر 360 که به عنوان رویداد یا جشنواره سرمایه گذاری ونچر 360 هم شناخته می شود محلی برای معرفی شرکت های برتر صنعت و خدمات ایران است.